Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên

Ngày thành lập: 15-09-2017

Địa chỉ: Đội 10B, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mã số thuế 5600306493
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính