Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mường Phăng- Huyện Điện Biên- Điện Biên

Công Ty TNHH Thu Hường Mường Phăng
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: Ban Trung Tam, Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 26-03-2018

HợP TáC Xã THàNH PHáT
Địa chỉ: Bản trung tâm - Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Ban Trung Tam, Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 21-10-2010

Hợp tác xã Hoa Ban
Địa chỉ: Trung tâm I - Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Trung Tam I, Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 04-03-2009