Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thanh Oanh Điện Biên

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: To Dan Street 6, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 5600312183
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thanh Oanh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lò Văn Thanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Oanh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính