Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thành Ngân Điện Biên

Ngày thành lập: 20-11-2017

Địa chỉ: Bản Tà Lèng, Xã Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 5600308941
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thành Ngân Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Duy Chinh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Thành Ngân Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính