Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thành Ngân Điện Biên

Ngày thành lập: 20/11/2017

Địa chỉ: Bản Tà Lèng, Xã Tà Lèng , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 5600308941
Tên v.tắt/giao dịch C.TY TNHH TVXD THÀNH NGÂN ĐB
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục TP Điện Biên Phủ
Người đại diện Vũ Duy Chinh
Địa chỉ N.Đ.diện Bản Tà Lèng, Xã Tà Lèng , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Thành Ngân Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính