Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phong Huy Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 17-09-2018

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 150, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: 2nd Floor, No 150, To Dan Pho 1, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 5600319686
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Phong Huy Tỉnh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Thị Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Huy Tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH CTC VINA
Địa chỉ: Tầng 3, phòng LE -03. 30, Văn Phòng E, Tòa Nhà Lexington, 67, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Phong Le -03. 30, Van Phong E, Lexington Building, 67, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315434667

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2018