Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Iq Trí Tuệ Điện Biên

Ngày thành lập: 02-05-2018

Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ dân Phố 4, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 27, To Dan Street 4, Nam Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Mã số thuế 5600313003
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Iq Trí Tuệ Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Tuyết

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Iq Trí Tuệ Điện Biên

Doanh nghiệp tại Điện Biên

CÔNG TY TNHH AL PHA ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Số nhà 195, Tổ dân phố 9, Phường Noong Bua , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 195, To Dan Street 9, Noong Bua Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Điện Biên

Ngày thành lập: 30/11/2018