Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Home Run
Địa chỉ: Số nhà 06B, Tổ dân phố 20, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác

Điện Biên

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Sintravel
Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Điện Biên

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty TNHH Sinhome
Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Điện Biên

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty TNHH Dũng Luận Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 95, Tổ dân phố 26, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Điện Biên

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY TNHH AN HÒA PHÁT TỈNH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Số nhà 03, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Điện Biên

Ngày thành lập: 03/07/2018

Công Ty Cổ Phần Power Natural
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng

Điện Biên

Ngày thành lập: 15-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp