Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Mỹ Đức

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: 234, Thôn 13, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số thuế 6400364059
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Mỹ Đức
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính