Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ HOÀNG PHÁT

Ngày thành lập: 25/10/2018

Địa chỉ: Bon Pang Sim, Thôn 2, Xã Trường Xuân , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Bon Pang Sim, Hamlet 2, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 6400396526
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đắk Song
Người đại diện Nguyễn Đình Hải
Địa chỉ N.Đ.diện Bon Pang Sim, Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông
Delegate address Bon Pang Sim, Hamlet 2, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Cao Hoàng Nguyên
Địa chỉ: 935/7/27Đ Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 935/7/27 D Binh Gia, Ward 10, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Mã số thuế:

3502382206

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 13-12-2018