Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Thành Đạt

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: To 5, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 6400397174
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Thành Đạt
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Trung Thành

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Thành Đạt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính