Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Hường
Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-05-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THỊNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/04/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỰC DÂN
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 11, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/04/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiền Hường
Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: To 6, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-04-2018

HTX NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐỒNG TÂM ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Dak Kual 5 Hamlet, Dak N Dung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19/03/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC NGỌC BÍCH
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nam Bình , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 11/12/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Ngọc Phú
Địa chỉ: Thôn Đắk Sơn 1, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dak Son 1 Hamlet, Dak Mol Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đắk Môl, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2017

Công Ty TNHH Phân Bón Anh Bình
Địa chỉ: Số nhà 72, Thôn 7, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 72, Hamlet 7, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 15-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Việt Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: To Dan Pho 7, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 31-10-2017

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Hb
Địa chỉ: Thôn Bon Tu Soay, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Bon Tu Soay Hamlet, Dak N'drung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 17-10-2017