Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồ Tiêu Hùng Hưng

Ngày thành lập: 23-07-2015

Địa chỉ: Tổ dân phố 6 - Thị trấn Đức An - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Ngành nghề chính: Trồng cây hồ tiêu

Mã số thuế 6400328325
Tên v.tắt/giao dịch CôNG TY TNHH MTV Hồ TIêU HùNG HưNG
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đắk Song
Người đại diện Nguyễn Văn Que�O
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ dân phố 6-Thị trấn Đức An-Huyện Đắk Song-Đắk Nông
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Khấu trừ
Điện thoại 0935029102

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính