Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Lâm Sản Hoàng Anh

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 6400364203
Tên v.tắt/giao dịch Company Limited Orioles Agricultural And Forestry Products
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Danh Hoàng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Lâm Sản Hoàng Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính