Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

Công Ty TNHH Hoàng Minh Petro
Địa chỉ: Số 94/44 Ngô Gia Tự, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Dhmedia
Địa chỉ: Km 10-200, Quốc lộ 26, Buôn Kotam, Xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-08-2018

CÔNG TY TNHH MACCA THẮNG LỢI
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17/08/2018

Công Ty TNHH Trung Đô Daklak
Địa chỉ: Số 229/156 Y Moan Ênuôl, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Humic Growth Việt Nam
Địa chỉ: Số 56 đường Đào Tấn, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Yến Sào Quang Hoa
Địa chỉ: Số 170 đường Hoàng Thế Thiện, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Đức Tấn
Địa chỉ: Thôn Nam Kỳ, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-08-2018