Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

Công Ty TNHH Quán Cơm Ngọc Anh
Địa chỉ: 77 Y Moan Ênuôl, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22-03-2017

Công Ty TNHH Dak System
Địa chỉ: Tổ 2, khối 8, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 21-03-2017

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phú Lộc
Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 21-03-2017

Công Ty TNHH Âu Tiến
Địa chỉ: Số 35B đường Ama Khê, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 21-03-2017

Công Ty TNHH Tân Nhà Sáng
Địa chỉ: Số 42/33 đường Hùng Vương, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-03-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Phương Thủy
Địa chỉ: Số 55/2 đương Nơ Trang Gưh, Phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-03-2017