Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đắk Liêng- Huyện Lăk- Đắk Lắk

Trường THCS Võ Thị Sáu
Địa chỉ: - Xã Đắk Liêng - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-03-2009