Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Tân- Huyện Krông Bông- Đắk Lắk

UBND Xã Hòa Tân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hòa Tân - Xã Hòa Tân - Huyện Krông Bông - Đắc Lắc
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hòa Tân, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-12-2005