Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Dang Kang- Huyện Krông Bông- Đắk Lắk

Trường THCS Dang Kang
Địa chỉ: Buôn Cư Nuôn A, - Xã Dang Kang - Huyện Krông Bông - Đắc Lắc
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Dang Kang, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-12-2005