Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ea Kmút- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lyborom
Địa chỉ: Số nhà 153, Thôn Đoàn Kết - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: No 153, Doan Ket Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10-07-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Hội Ngộ
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Hamlet 2, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-12-2015

Hợp tác xã Nông nghiệp & Dịch vụ Eakmút
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Hamlet 3, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (Wholesale of machines, equipment and spare parts for office devices (excluding computers and peripheral devices) )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 25-03-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Hoàng Linh
Địa chỉ: Thôn Chư Cúc - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Chu Cuc Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Lệ Nhàng
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Phát Đạt
Địa chỉ: Km 52, Quốc lộ 26, chợ EaBa - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Km 52, Highway 26, Cho Eaba, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-10-2013