Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cư Yang- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Việt Gỗ Cao Nguyên
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 12, Cu Yang Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-09-2018