Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ea Kar- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ REC
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 37 Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH NUR COFFEE
Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 99 Nguyen Tat Thanh, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 08/08/2018

CÔNG TY TNHH STT
Địa chỉ: Số 04, khối 5, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 04, Khoi 5, Nguyen Binh Khiem Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Vinh Loan
Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 8, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Đại Quang
Địa chỉ: Số nhà 272 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 3B, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 272 Nguyen Tat Thanh, To Dan 3b Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-11-2017

Công Ty TNHH Sắt Tôn Hiệp Hưng
Địa chỉ: Số 174 đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 174 Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp