Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk

HỘI ĐÔNG Y HUYỆN CƯ KUIN
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Bhốc , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Bhoc Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế (Health service activities)

Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13/12/2018

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ KUIN
Địa chỉ: Khu trung tâm huyện Cư Kuyin, thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Khu Trung Tam Huyen Cu Kuyin, Kim Chau Hamlet, Dray Bhang Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DŨNG BÌNH
Địa chỉ: Đội 4, Xã Ea Bhốc , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Bhoc Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Nông Sản Đức Anh
Địa chỉ: Thôn 10, Đội 14, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 10, Hamlet 14, Ea Ktur Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02-08-2018

Công Ty TNHH Dũng Nga Đắk Lắk
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 5, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19-06-2018

CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN PHONG
Địa chỉ: Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Giang Son Hamlet, Hoa Hiep Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27/04/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN VĂN
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ea Ktur Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18/04/2018

Công Ty TNHH Đoàn Chính Nghĩa
Địa chỉ: Số 153, Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 153, Giang Son Hamlet, Hoa Hiep Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Thắm
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 4, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 30-03-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DÂN PHAN
Địa chỉ: Buôn Ea Mta, Xã Ea Bhốc , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Buon Ea Mta, Ea Bhoc Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27/03/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Slt
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 8, Ea Ning Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp