Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xuân Hà- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV THE DASHER
Địa chỉ: 436 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 436 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH TRUMEN
Địa chỉ: 541 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 541 Nguyen Tat Thanh, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp