Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: K236/H50/8 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401893576
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Thị Kim Đính

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng