Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Chính Gián- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Smart Techcons
Địa chỉ: 54 Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 54 Le Do, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-11-2018

CÔNG TY TNHH GAME SĨ NGUYỄN
Địa chỉ: K120/45 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K120/45 Dien Bien Phu, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH CHÂU HÒA SƠN
Địa chỉ: 452/12 Lê Duẩn, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 452/12 Le Duan, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LAVA
Địa chỉ: G-A3, Toà nhà Savico, 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: G-a3, Savico Building, 66 Vo Van Tan, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐỨC DUY HINH
Địa chỉ: 61 Lê Độ, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 61 Le Do, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp