Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Châu Trung Quốc
Địa chỉ: 105/3 Phạm Nhữ Tăng, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp