Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Game Tâm Đức

Ngày thành lập: 18-05-2018

Địa chỉ: 137 Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 137 Nguyen Phan Vinh, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Mã số thuế 0401899793
Tên v.tắt/giao dịch Tam Duc Developing Game Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Dương Phước Thọ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Phát Triển Game Tâm Đức

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Tài Đạt
Địa chỉ: K87H112/14 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K87h112/14 Hoang Van Thai, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018