Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thủy Sản Thuyết Giang

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Lô 1C7 Lý Nhật Quang, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Mã số thuế 0401880915
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thủy Sản Thuyết Giang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Thị Giang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Thuyết Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính