Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mân Thái- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH PTC THUẬN AN PHÁT
Địa chỉ: K331/H2/30 Ngô Quyền, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: K331/h2/30 Ngo Quyen, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH OH REAL
Địa chỉ: 18 Trần Khát Chân, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 18 Tran Khat Chan, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/09/2018

CÔNG TY TNHH VILLASEA
Địa chỉ: 50 Phạm Vấn, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 50 Pham Van, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV XD & DV ĐẠI LỘC LHP
Địa chỉ: Lô 10 - B2.4 - Vệt TM-DV-DL từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn T, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo 10 - B2.4 - Vet Tm-dv-dl Tu Nguyen Phan Vinh Den Le Van T, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/09/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Quyền Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 115, Tờ bản đồ số 21, Tổ 42, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 115, To Ban Do So 21, To 42, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-07-2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ: 21 Hồ Sỹ Phấn, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 21 Ho Sy Phan, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/04/2018

Công Ty TNHH Mtv An Nhiên Hiếu
Địa chỉ: 351 Trần Khát Chân, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 351 Tran Khat Chan, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp