Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Đức Minh Sơn

Ngày thành lập: 13-09-2017

Địa chỉ: 26 Nguyễn Xuân Khoát, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 0401852594
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Đức Minh Sơn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trương Thị Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Đức Minh Sơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính