Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Mộc

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: 91 Tôn Quang Phiệt, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401810523
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Mộc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Xuân Hải

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Mộc

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng