Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Hải Bắc- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dawis
Địa chỉ: Lô 13 B2-1 Khu dân cư kho thiết bị phụ tùng An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-12-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp