Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Hải Bắc- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG SINH
Địa chỉ: Lô B2.4 đường Lê Văn Quý, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo B2.4 Duong Le Van Quy, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH JOHNARCHI
Địa chỉ: 24A Lê Văn Thiêm, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 24 A Le Van Thiem, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH HAI CON YOON
Địa chỉ: 33 Lê Tấn Toán, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 33 Le Tan Toan, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH AOIFOODS
Địa chỉ: 26 Lê Phụng Hiểu, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 26 Le Phung Hieu, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp