Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Tân Ninh
Địa chỉ: Lô 08-B1 Trần Thánh Tông, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-04-2018