Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CENTURY BAY ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 15 Tạ Mỹ Duật, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 15 Ta My Duat, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH NR ARCHITECT
Địa chỉ: 18 Nại Hiên Đông 16, Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 18 Nai Hien Dong 16, Nai Hien Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV SƠN FIX
Địa chỉ: 01 Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 01 Tran Nhan Tong, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH TRUNG SINH PHÚ
Địa chỉ: Lô B2. 18-08 đường Trần Đình Đàn (KDC An Cư 4), Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo B2. 18-08 Duong Tran Dinh Dan (Kdc An Cu 4), An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/09/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG YEWON
Địa chỉ: Lô 75 Khu F, vệt khai thác quỹ đất đường từ cầu Sông Hàn ra, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo 75 Khu F, Vet Khai Thac Quy Dat Duong Tu Cau Song Han Ra, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/09/2018

CÔNG TY TNHH VILLASEA
Địa chỉ: 50 Phạm Vấn, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 50 Pham Van, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Mtv Yoon Seul
Địa chỉ: Lô 51 B2-3 đường Lê Ninh, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo 51 B2-3 Duong Le Ninh, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-09-2018

CÔNG TY TNHH MTV XD & DV ĐẠI LỘC LHP
Địa chỉ: Lô 10 - B2.4 - Vệt TM-DV-DL từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn T, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo 10 - B2.4 - Vet Tm-dv-dl Tu Nguyen Phan Vinh Den Le Van T, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/09/2018