Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH JOHNARCHI
Địa chỉ: 24A Lê Văn Thiêm, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 24a Le Van Thiem, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lộc Tâm An
Địa chỉ: Lô 17 Mân Quang 9, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo 17 Man Quang 9, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-11-2018

CÔNG TY TNHH PHÚC GIA KHANG AUTO
Địa chỉ: Lô 2-3 C12 Phạm Huy Thông, Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lo 2-3 C12 Pham Huy Thong, Nai Hien Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỌ PHÁT NGUYỄN
Địa chỉ: Thửa đất số 27, tờ bản đồ số B2.7, Vệt TM-DV-DL từ Nguyễn Ph, Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 27, To Ban Do So B2.7, Vet Tm-dv-dl Tu Nguyen Ph, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV SM3 DANANG
Địa chỉ: Thửa đất C2-32, Khu dân cư An Cư 3 mở rộng, Phường Phước Mỹ , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Thua Dat C2-32, An Cu 3 Mo Rong Residential Area, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/11/2018