Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Mộc Miền Trung
Địa chỉ: 50 Bình Kỳ, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp