Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Minh- Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Tâm Minh Ngân
Địa chỉ: 09 Đá Mọc 5, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp