Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Tài Đạt
Địa chỉ: K87H112/14 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K87h112/14 Hoang Van Thai, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtechco
Địa chỉ: 22 Đặng Tất, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 22 Dang Tat, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH BẮC - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 61A Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 61a Nguyen Van Cu, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT DTF ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 493 Tôn Đức Thắng, Tổ 23, Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: No 493 Ton Duc Thang, To 23, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIẤY PHONG LAN
Địa chỉ: 687 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 687 Nguyen Luong Bang, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH KHANG THIỆN NHÂN CERAMICS
Địa chỉ: Số 1 Bàu Năng 4, Phường Hoà Minh , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: No 1 Bau Nang 4, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp