Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Thiên Tuyết

Ngày thành lập: 21-05-2018

Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 0401900336
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Thiên Tuyết
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Ánh Hồng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thiên Tuyết

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính