Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Hưng Đà Thịnh
Địa chỉ: Lô 19-20 Phân khu B1-2 (Giai đoạn 1) Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo 19-20 Phan Khu B1-2 (Giai Doan 1) Nam Cau Cam Le Residential Area, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngân Khánh Granite
Địa chỉ: Tổ 6,Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: To 6, Thach Nham Tay Hamlet, Hoa Nhon Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2018

CÔNG TY TNHH HƯNG KIẾN PHÁT
Địa chỉ: Lô 47 Khu dân cư Nam cầu Quá Giáng, Xã Hoà Phước , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Lo 47 Nam Cau Qua Giang Residential Area, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/11/2018

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ MỸ THUẬT TO DAY
Địa chỉ: Thửa đất số 1626, tờ bản đồ số 24, Thôn Hiền Phước, Xã Hoà Liên , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 1626, To Ban Do So 24, Hien Phuoc Hamlet, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/11/2018

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI SÔNG HÀN
Địa chỉ: Tổ 06, thôn Bầu Cầu, Xã Hoà Châu , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: To 06, Bau Cau Hamlet, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (Other passenger road transport by local or inter-provincial buses )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT QHD
Địa chỉ: Thửa đất số 239, thôn Đại La, Xã Hoà Sơn , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 239, Dai La Hamlet, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV LEADER KIDS
Địa chỉ: Lô 21-22, Bầu Cầu 5, Xã Hoà Châu , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Lo 21-22, Bau Cau 5, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC NHÌ
Địa chỉ: Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 8, đường Phan Văn Đáng, Xã Hoà Châu , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 75, To Ban Do So 8, Phan Van Dang Street, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ VẬN TẢI ĐỖ GIA
Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: To 9, Phong Nam Hamlet, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/10/2018

Công Ty TNHH Điện Máy Tân Phong
Địa chỉ: Ngã ba Tứ Câu, Tổ 5, Thôn Giáng Nam 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Nga Ba Tu Cau, To 5, Giang Nam 2 Hamlet, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp