Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Fala

Ngày thành lập: 14-09-2017

Địa chỉ: 30 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401852724
Tên v.tắt/giao dịch Fala Investment Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Tấn Thọ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Fala

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng