Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Vũ Dung Trần

Ngày thành lập: 23-11-2017

Địa chỉ: K223/31A Phan Chu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401865177
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Vũ Dung Trần
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Vũ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Vũ Dung Trần

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng