Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Thuận Đông- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Pastel Wood Đà Nẵng
Địa chỉ: 126 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp