Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Eiken

Ngày thành lập: 16-05-2018

Địa chỉ: 39 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0401899306
Tên v.tắt/giao dịch Eiken Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Lê Hồng Uyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Eiken

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính