Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Tati

Ngày thành lập: 23-11-2017

Địa chỉ: 23 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401865402
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Tati
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Minh Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Tati

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng