Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại & Kiến Trúc Ak.house
Địa chỉ: 255 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp