Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH BDT.TSC
Địa chỉ: 47 Nguyễn Quang Bích, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 47 Nguyen Quang Bich, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Madamcha
Địa chỉ: Lô số 3, A3.5 Khu công viên Bắc Tượng Đài, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo So 3, A3.5 Khu Cong Vien Bac Tuong Dai, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ART BEAUTY
Địa chỉ: Lô 102 đường 30/4, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: Lo 102 Duong 30/4, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH HNP REAL
Địa chỉ: 269 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 269 Nui Thanh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp