Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Thuận- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HD INDUSTRY
Địa chỉ: 45 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 45 Le Quy Don, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IPTECH
Địa chỉ: K442/H35/17 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K442/h35/17 Hoang Dieu, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/06/2018

Công Ty TNHH Mtv Opt Media
Địa chỉ: K430/6 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K430/6 Hoang Dieu, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp