Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hiên- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC DANA REAL
Địa chỉ: Số 52 đường 2 Tháng 9, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 52 2 Thang 9 Street, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Phan Nguyễn Thái
Địa chỉ: 297/08 Nguyễn Hoàng, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 297/08 Nguyen Hoang, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Mercury Star
Địa chỉ: 290-294-296 đường Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 290-294-296 Phan Chau Trinh Street, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-07-2018

Công Ty TNHH Flevent
Địa chỉ: 321/23 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 321/23 Phan Chau Trinh, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-05-2018

Công Ty TNHH Liên Doanh Quang Long
Địa chỉ: 97 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 97 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-05-2018

Công Ty TNHH Phương Và Cộng Sự
Địa chỉ: 86 đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 86 Street 2/9, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-04-2018

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHẢI AN
Địa chỉ: 86 đường 2/9, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 86 Street 2/9, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/04/2018

Công Ty TNHH Danafresh
Địa chỉ: 50/8 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 50/8 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp