Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NGÀNH NƯỚC BHD
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà DMT GROUP, Số 484-486 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 6th Floor, Dmt Group Building, No 484-486 Duong 2 Thang 9, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH A-CHU
Địa chỉ: 19 Hùng Vương, Phường Hải Châu I , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 19 Hung Vuong, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH BDT.TSC
Địa chỉ: 47 Nguyễn Quang Bích, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 47 Nguyen Quang Bich, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Madamcha
Địa chỉ: Lô số 3, A3.5 Khu công viên Bắc Tượng Đài, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo So 3, A3.5 Khu Cong Vien Bac Tuong Dai, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2018

CÔNG TY TNHH XENIA TECH
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp