Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Wosap

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Số 30 Lỗ Giáng 7, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401810481
Tên v.tắt/giao dịch Wosap Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wosap

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng