Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Nam Thành

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: 426 Trường Chinh, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế 0401809341
Tên v.tắt/giao dịch Nam Thanh Civil Construction Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Mai Đông

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xây Dựng Dân Dụng Nam Thành

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng